مجازات مصرف مخدر ها کم شد

به گزارش نامیت، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) که متولی جهانی مبارزه با دوپینگ در تمام رشته هاست از نوامبر سال 2017 میلادی تدوین نسخه چهارم از مجموعه قوانین جهانی برای کنترل این پدیده شوم را آغاز و در نشست های ویژه با حضور اعضای هیأت اجرایی خود دنبال کرد.

مجازات مصرف مخدر ها کم شد

بعد از گذشت سه سال تدوین نسخه جدید وادا نهایی شده و قرار است از ابتدای ژانویه سال 2021 میلادی ملاک عمل قرار بگیرد.

فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) که برای کنترل دوپینگ ورزشکاران این رشته از قوانین خاص خود تبعیت می کند نیز بر اساس کد جدید وادا بازنگری لازم در مورد قوانین و مقررات خود را انجام داده و آن را برای ملاک عمل قرار دادن در سال آینده میلادی به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، کنفدراسیون های قاره ای و تمام کشور های عضو از جمله ایران اطلاع رسانی کرده است.

بدین ترتیب از ابتدای سال آینده قوانین جدید مبارزه با دوپینگ در فوتبال ملاک عمل قرار خواهد گرفت. تغییر بازه زمانیِ معین شده برای نمونه گیری داخل مسابقه از ورزشکار، کاهش محرومیت برای دو دسته از ورزشکاران یا در صورت استفاده از برخی مواد مخدر رایج درجامعه و … از جمله تغییرات اعمال شده در این قوانین است.

برخی از تغییرات اعمال شده مهم و قابل توجه در مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ فوتبال و دیگر رشته ها برای سال 2021 به این شرح است:

تغییر دوره نمونه گیری حین مسابقه

* بازه زمانی نمونه گیری حین مسابقه In - competition از ساعت 23:59 شب قبل از مسابقه آغاز می شود و تا انتها مسابقه ادامه خواهد داشت و شامل نمونه هایی که در جریان مسابقه هم گرفته می شود نیز خواهد بود. پیش از این، اما یک بازه زمانی 12 ساعته برای نمونه گیری حین مسابقه معین شده بود.

کاهش محرومیت برای دو دسته از ورزشکاران

* تغییرات اعمال شده ورزشکاران سطح پایین را از دیگر ورزشکاران جدا کرده است. ورزشکاران سطح پایین شامل ورزشکاران Protected person (افراد حمایت شده) و Recreational (تفریحی) می شود که نسبت به ورزشکاران سطوح بالا فرصت کمتری برای آموزش دیدن دارند. افراد حمایت شده شامل ورزشکارانی می شوند که زیر سن قانونی هستند و تجربه زیادی از حضور در میادین بین المللی ندارند. تفریحی هم به ورزشکارانی اطلاق می شود که 1- طی 5 سال گذشته در مسابقات ملی و بین المللی شرکت نداشته اند 2- در آینده برنامه شرکت در مسابقات بین المللی یا آزاد را نداشته باشد و 3- عضو حوزه نمونه گیری RTP فدراسیون بین المللی یا نادر کشور نباشد.

هدف از نمونه گیری از ورزشکاران سطح پایین جنبه سلامت عمومی و بازتوانی -نه محروم کردن این افراد- است. ضمن اینکه محرومیت برای ورزشکاران تفریحی و ورزشکارانی که شغل تمام وقت شان ورزش نیست اقدامی خشن است. بر همین اساس در قوانین 2021 هیات داوری انعطاف پذیری بیشتری در قبال ورزشکاران گروه حمایت شده و تفریحی داشته طوریکه محرومیت ناشی از تخلفات دوپینگ برای آن ها کمتر از دیگر ورزشکاران خواهد بود.

تاکید بر آموزش مبارزه با دوپینگ

* اصل کنترل دوپینگ در ورزش جهان، آموزش های آن است. در قوانین 2021 مقوله آموزش مورد تاکید بیشتری قرار گرفته است. در این قوانین اهمیت آموزش های بیشتر در زمینه های مختلف شامل کنترل دوپینگ و سیاست های جهانی مبارزه با آن گنجانده شده است.

برخورد فردی و تیمی فیفا با فوتبالیست ها

* فدراسیون بین المللی فوتبال نمونه گیری از ورزشکاران این رشته در دو حوضچه متفاوت تعریف کرده ا ست که یکی از آن ها مربوط به ورزشکاران RTP می شود. این ورزشکارن در صورت تکمیل نکردن فرم مربوطه به اطلاع رسانی موقعیت زمانی و مکانی خود به صورت انفرادی مجازات می شوند. حوضچه دوم موردنظر فیفا مربوط به نمونه گیری پیش از مسابقات PCIP می شود، قوانین این بخش متوجه تیم هایی است که حضور در تورنمنت های فیفا را در برنامه دارند. این تیم ها باید اطلاعات محل اسکان مرتبط با فعالیت های تیمی خود در دوره معین پیش از مسابقات را ثبت کنند. کوتاهی در این زمینه باعث می شود که فیفا مطابق با قوانین کمیته انضباطی خود با آن ها برخورد کند.

ممنوعیت برخورد خشونت آمیز با افسران

* یکی دیگر از مواردی که فیفا در قوانین 2021 خود مورد تاکید قرار داده در رابطه با برخورد نامناسب با افسران کنترل دوپینگ است. در این بخش تاکید شده که رفتار های خشونت آمیز نسبت به افسران فیفا در زمان کنترل دوپینگ به عنوان تخلفی اضافه برای ورزشکاران، نیرو های پشتیبان وی و سایر افرادی که در طول بازرسی های مبارزه با دوپینگ فیفا همکاری دارند، در نظر گرفته می شود و توسط کمیته انضباطی فیفا مورد مجازات قرار می گیرد.

کاهش محرومیتِ استفاده از برخی مواد مخدر

* استفاده از مواد مخدر تأثیری بر عملکرد ورزشکاران و افزایش کارآیی آن ها ندارد با این حال همیشه مشاهده آثار استفاده از چنین موادی در نمونه گیری به عمل آمده از ورزشکاران باعث برخورد انضباطی با آن ها و محرومیت شان می شود. پیش از این دوره محرومیت معین شده برای مجازات استفاده از مواد مخدر مانند مواد نیروزا بود، اما در قوانین جدید دوره محرمیت این مواد کاهش پیدا کرده است. بر این اساس ورزشکارانی که به خاطر استفاده از مواد مخدر رایج در جامعه تست آن ها مثبت شده باشد با محرومیت سه ماهه روبرو می شوند. البته در صورتیکه ورزشکار خاطی بتواند ثابت کنده این ماده را خارج از ورزش استفاده کرده و به شرط شرکت در برنامه های بازتوانی ترک اعتیاد، دوره محرومیت به یک ماه تقلیل پیدا می کند.

نکته مهم دیگر در رابطه با این بخش از تغییرات اینکه منظور از مواد مخدر، آن دسته از مواد مخدری است که در جامع رایج می باشد مانند کوکائین، حشیش و ماری جوآنا؛ موادی مانند کوکائین جزو این دسته مواد به حساب نمی آیند. مواد مخدر رایج در جامعه در واقع مواد مخدر تفریحی و خیابانی هستند که مصرف شأن خارج از زمان مسابقه ممنوع نیست به شرطی که ثابت شود خارج از مسابقه در زمینه های اجتماعی بدون ارتباط با عملکرد ورزشی استفاده شده است. البته این مواد اگر هم در زمان مسابقه مصرف شوند عمدی تلقی نشده و عامل تشدید کننده ای به حساب نمی آیند.

حمایت از گزارشگران دوپینگ

قوانین 2021 مبارزه با دوپینگ از افرادی که تخلفات دوپینگ یا رفتار نا منطبق را گزارش می دهند حمایت می کند. در این زمینه همچنین تاکید شده هر گونه تهدید و ممانعت از فعالیت این افراد به عنوان تخلف دوپینگ تعریف شده و باعث محرومیت می شود.

حربه جدید فیفا با محروم کردن تیم ها

* فدراسیون بین المللی فوتبال در قوانین جدید مبارزه با دوپینگ خود به عملکرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در کشور های عضو توجه زیادی دارد. در این قوانین تاکید شده اگر نادوی کشوری که عضو فیفا است، غیر منطبق با استاندارد وادا تشخیص داده شود، تیم های فوتبال آن کشور برای مدت معینی از شرکت در مسابقات محروم می شوندو

انطباق قوانین کنترل دوپینگ فیفا با وادا

* در بخش مدیریت نتایج و فرایند رسیدگی به تخلفات فوتبالیست ها، هماهنگی بیشتر بین دپارتمان آنتی دوپینگ و کمیته انضباطی فیفا با هدف اینکه با استاندارد های بین المللی وادا انطباق بیشتری ایجاد شود، مورد تاکید قرار گرفته است.

دفاع از حقوق ورزشکار

در قوانین جدید دفاع از حقوق ورزشکار گنجانده شده است بر این اساس ورزشکار یا سایر افرادی که تخلف دوپینگ برای شان ثبت می شود، باید این تضمین را داشته باشند که فرصت قضاوت عادلانه و منصفانه در مقابل یک هیات داوری بی طرف و مستقل را داشته باشند.

چگونگی اثبات تخلف همکاری ممنوعه

* طبق قوانین جدید اگر قرار بر اثبات تخلف همکاری ممنوعه باشد، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ وظیفه دارد که اثبات کند ورزشکار از محرومیت پرسنل حامی اش (مربی) مطلع بوده است. پیش از این قانون به این شکل بود که ورزشکار باید ثابت می کرد که از محرومیت مربی خود بی اطلاع بوده است.

منبع: فرارو
انتشار: 16 مهر 1399 بروزرسانی: 16 مهر 1399 گردآورنده: namit.ir شناسه مطلب: 1106

به "مجازات مصرف مخدر ها کم شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مجازات مصرف مخدر ها کم شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید