راهنمای تحصیل در جمهوری آذربایجان

به گزارش نامیت، کشورهای آسیایی از جمله جمهوری آذربایجان به علت های متعددی مانند بعد مسافت و... از مقصدهای مورد علاقه دانشجویان خارجی برای ادامه تحصیل محسوب می شوند.

راهنمای تحصیل در جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان بزرگ ترین کشور قفقاز محسوب می گرددو در گذرگاه اروپا و آسیای جنوب غربی و در کنار دریای خزر واقع شده است. باکو مرکز جمهوری آذربایجان است که بزرگترین شهر و بزرگترین بندر این کشور نیز محسوب می گردد. باکو پس از آمستردام دومین مرکز جهان است که که پایین تر از سطح دریا واقع شده است. علاوه بر این، مرکز آذربایجان یکی از نفت خیزترین منطقه ها جهان نیز محسوب می گردد.

کشور جمهوری آذربایجان به علت پیشرفت هایی که در زمینه های علمی و صنعتی داشته است، محل مناسبی را برای ادامه تحصیل دانشجویان و دانش پژوهان کشورهای آسیایی و در حال توسعه ایجاد نموده است. البته دانشگاه های آذربایجان در مقایسه با دیگر کشورهای آسیایی در سطح علمی میانهی در جهان قرار دارند. البته وجوه مشترک مذهبی، فرهنگی، آب و هوایی و... باعث شده است تا تعدادی از علاقه مندان به تحصیل در خارج به ویژه در رشته موسیقی، جمهوری آذربایجان را به عنوان مقصد خود انتخاب کنند.

چگونگی نظام آموزشی و مدت هر مقطع تحصیلی

تحصیلات پیش از دانشگاه

دوره آموزش ابتدایی در کشور آذربایجان 9 سال به طول می انجامد. دانش آموزان سپس می توانند در دبیرستان های میانهه به مدت دو سال تحصیلات خود را ادامه دهند و دیپلم دبیرستان دریافت کنند یا در مدارس فنی به مدت سه سال ادامه تحصیل داده و دیپلم فنی دریافت اخذ کنند.

تحصیلات دانشگاه

آموزش عالی در کشور آذربایجان به وسیله مؤسسات آموزش عالی شامل دانشگاه ها و انستیتوها ارائه می گردد. آموزش عالی در کشور آذربایجان تحت نظارت وزارت آموزش این کشور است. در کشور آذربایجان سه سطح آموزش عالی وجود دارد:

  • دوره کارشناسی و دیپلم تخصصی؛
  • دوره کارشناسی ارشد؛
  • دوره نامزد علوم برابر با دوره (Ph.D)

دوره های تحصیلی

  • (Bachelor (Bakalavr: شامل چهار سال تحصیل در مؤسسات آموزش عالی.
  • Specialist Diploma: شامل حداقل پنج سال تحصیل پیوسته پس از دیپلم دبیرستان است. این مدرک نشان دهنده یک تخصص حرفه ای است و دارندگان این مدرک مجاز به فعالیت در مشاغل تخصصی و ادامه تحصیل در دوره دکتری هستند.
  • (Magistr (Master: شامل دو سال تحصیل پس از دوره Bakalavr و دفاع از خاتمه نامه و گذراندن امتحانات نهایی است.
  • (Candidate of Science (Kandidat Nauk: شامل حداقل سه سال تحصیل با داشتن Specialist Diploma یا (Master (Magistr است. دانشجویان در این دوره با روش های مختلف تحقیق و آموزش آشنا می شوند و در بعضی دروس رشته مربوط امتحان می دهند. پس از تهیه رساله دکتری و دفاع از آن، مدرک Kandidat Nauk به دانش آموختگان ارائه می گردد.

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی با تاریخ آغاز به تحصیل قبل از 2012/02/01

1. مدارک Bakalavr صادره از دانشگاه های معرفی شده، با حداقل چهار سال تحصیل حضوری و تمام وقت به شرط دارا بودن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، پس از آنالیز علمی که شامل آزمون کتبی است؛ بعلاوه، پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت های گفتاری و نوشتاری به زبان رسمی تحصیل و یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، در صورت موفقیت کارشناسی ارزشیابی می شوند.

2. مدارک Magister/Specialist Diploma صادره از دانشگاه های معرفی شده با توجه به دوره های تحصیلی قبل از دانشگاه و محتوای دروس دانشگاهی، به ترتیب با حداقل پنج سال تحصیل حضوری و تمام وقت و به شرط دارا بودن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل دو سال تحصیل حضوری و تمام وقت، پس از آنالیز علمی که شامل آزمون کتبی است؛ بعلاوه، پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان خاتمه نامه یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، در صورت موفقیت کارشناسی ارشد ارزشیابی می شوند.

در صورتی که مدارک مقاطع Bakalavr و Magister یا (Specialist Diploma) از دانشگاه های این حوزه جداگانه ارائه گردد، اخذ آزمون از هر مقطع به طور مستقل الزامی است. در خصوص مدارک کارشناسی ارشد پیوسته نیز اخذ آزمون از هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی است. بعلاوه، چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای کتبی، خواهان ارزشیابی مدرک Magister یا (Specialist Diploma) خود به ماخذ کارشناسی باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد. در چنین حالتی، متقاضی نمی تواند بعدا تقاضایی برای آنالیز مدارک خود در سطح کارشناسی ارشد ارائه کند.

3. مدارک (Kandidat Nauk (Ph.D که آغاز تحصیل دوره مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر 2008 باشد، مشروط به انتشار حداقل دو مقاله کامل (Full Paper) در نشریه های معتبر علمی-پژوهشی، منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه (که حداقل یکی از آن ها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد) و بعلاوه، پس از احراز تسلط متقاضی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان رساله و یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات عمومی قابل آنالیز و ارزشیابی است. در ضمن رساله دکتری باید به وسیله شخص متقاضی (نه به وسیله مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی با تاریخ آغاز به تحصیل از 2012/02/01 به بعد

1. مدارک Bakalavr صادره از دانشگاه های معرفی شده، با حداقل چهار سال تحصیل حضوری و تمام وقت به شرط دارا بودن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل کتبی حداقل 14 در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش، ارائه گواهی قبولی آزمون زبان کشور محل تحصیل حداکثر تا 6 ماه پس از آغاز به تحصیل، پس از آنالیز علمی که شامل آزمون کتبی است (در صورت لزوم به تشخیص کمیسیون ارزشیابی)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات عمومی، کارشناسی ارزشیابی می شوند.

2. مدارک Magister صادره از دانشگاه های معرفی شده با توجه به دوره های تحصیلی قبل از دانشگاه و محتوای دروس دانشگاهی، با حداقل دو سال تحصیل حضوری و تمام وقت، به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل 15 در رشته مرتبط با گروه آموزشی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش، ارائه گواهی قبولی آزمون زبان کشور محل تحصیل حداکثر تا 6 ماه پس از آغاز به تحصیل، پس از آنالیز علمی که شامل آزمون کتبی است (در صورت لزوم به تشخیص کمیسیون ارزشیابی)، کارشناسی ارشد ارزشیابی می شوند.

3. مدارک (Kandidat Nauk (Ph.D با حداقل سه سال تحصیل حضوری و تمام وقت، به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل 16، یکسان بودن رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش، ارائه گواهی قبولی آزمون زبان کشور محل تحصیل حداکثر تا 6 ماه پس از آغاز به تحصیل، مشروط به انتشار حداقل دو مقاله کامل (Full Paper) در نشریات معتبر علمی پژوهشی، منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه که حداقل یکی از آن ها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل آنالیز و ارزشیابی است. در ضمن رساله دکتری باید به وسیله شخص متقاضی (نه به وسیله مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

زبان مراکز آموزشی و دانشگاهی

تحصیل در بعضی از دانشگاه های جمهوری آذربایجان، به زبان آذری یا روسی است. البته به علت تعداد زیاد دانشجویان بین المللی بعضی از دروس نیز به زبان انگلیسی ارائه می شوند و برای دانشجویان خارجی جای نگرانی نیست، زیرا دانشگاه های آذربایجان دوره های آموزشی هر سه زبان روسی، انگلیسی و آذری را برای دانشجویان بین المللی برگزار می کنند. در مجموع، هر دانشجو مختار است که با توجه به سلیقه، علاقه و توانایی خود، به یکی از زبان های انگلیسی، روسی و یا آذری به دلخواه ادامه تحصیل دهد.

میانگین هزینه تحصیل در آذربایجان

دانشگاه های آذربایجان نسبت به دانشگاه های سایر کشورها از شهریه کمتری برخوردار هستند؛ برای مثال، دانشجویان باید 1800 دلار برای دوره کارشناسی، 2000 دلار برای دوره کارشناسی ارشد و 3000 دلار برای دوره دکتری به صورت سالانه پرداخت کنند. نکته قابل توجه اینکه مقدار شهریه با توجه به نوع رشته و دانشگاه انتخابی فرق دارد. بعلاوه، بسیاری از دانشگاه دوره یک ساله آمادگی برای دانشجویان خارجی برگزار می کنند که شهریه این دوره نیز در حدود 250 تا 800 دلار است.

میانگین هزینه زندگی در آذربایجان

به طور کلی میانه هزینه زندگی در آذربایجان، حدود 1000 منات است. هزینه اجاره یک آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر باکو، حدود 500 تا 600 منات است. البته برای ادامه تحصیل دانشجویان بین المللی در کشور آذربایجان در هر مقطع تحصیلی خوابگاه به مقدار کافی نیز وجود دارد که هزینه آن برای هر ماه کمتر از 200 دلار است.

محدودیت سنی برای تحصیل در آذربایجان

محدودیت سنی خاصی برای پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه های آذربایجان وجود ندارد.

بهترین دانشگاه های جمهوری آذربایجان

Baku Engineering University701+
Baku State Universityکلیه مقاطع تحصیلی801-1000
Azerbaijan University of Architecture and Constructionکلیه مقاطع تحصیلی-
Azerbaijan National Academy of Scienceصرفا در مقطع دکتری-
Azerbaijan State Oil Academyکلیه مقاطع تحصیلی-
Baku Music Academyصرفا تا سطح کارشناسی ارشد-
Azerbaijan State Academy of Fine Artصرفا تا سطح کارشناسی ارشد در رشته های وابسته به هنر و نقاشی-
Azerbaijan National Conservatoireصرفا تا سطح کارشناسی ارشد-
Azerbaijan Technical Universityصرفا تا سطح کارشناسی-
Nakhchivan State Universityصرفا تا سطح کارشناسی-
Khazar Universityصرفا تا مقطع کارشناسی در دانشکده های اقتصاد و مدیریت، معماری، مهندسی و علوم کاربردی، حقوق، هنر، علوم انسانی و علوم اجتماعی701-750

بورسیه تحصیلی دانشگاه های آذربایجان

دانشجویانی که علاقه مند به تحصیل در آذربایجان هستند، می توانند برای دریافت بورس تحصیلی در آذربایجان اقدام کنند. بورس تحصیلی در آذربایجان به دو دسته کلی تقسیم می گردد؛

  • دسته اول دانشجویانی هستند که از ابتدای تحصیل در آذربایجان بورس تحصیلی دریافت می کنند. مقاطع تحصیلی و رشته هایی که بورس تحصیلی شامل آن ها می گردد، فرق دارد و همه رشته ها و مقاطع تحصیلی در آذربایجان شامل دریافت بورس نمی شوند.
  • دسته دوم شامل دانشجویانی است که بورس تحصیلی را از ابتدا دریافت نمی کنند، بلکه حداقل دو ترم از تحصیلات خود را در آذربایجان سپری می کنند و چنانچه نمرات درسی عالی داشته باشند، می توانند برای دریافت بورس تحصیلی اقدام کنند.

برای اینکه دانشجو بتواند در سال های بعد نیز بورس تحصیلی دریافت کند باید در تمام مدت طول تحصیل نمرات خوبی کسب کند و معدل خود را بالا نگه دارد. امکان دریافت بورس تحصیلی در آذربایجان برای دانشجویان خارجی در همه مقاطع تحصیلی امکان پذیر است و متقاضیان تحصیل در آذربایجان می توانند برای دریافت بورسیه تحصیلی اقدام کنند.

تعطیلات خاتمه سال تحصیلی

طبق دستور وزارت تحصیل جمهوری آذربایجان سال تحصیلی در قالب دو ترم تحصیلی (مشابه تقویم تحصیلی دانشگاه های ایران) برگزار می گردد.

آب و هوای آذربایجان

از لحاظ آب و هوایی، جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع آب و هوای مختلف است. به طوری که از 11 ناحیه آب و هوایی 9 گونه ناحیه در آذربایجان وجود دارد. درجه هوای میانه در منطقه ها جلگه ای شمال و شرق کشور تا 6 سانتی گراد در زمستان و 36 درجه سانتی گراد در تابستان می رسد، در حالی که در منطقه ها کوهستانی غربی زمستان ها تا 9- در زمستان و 12 درجه سانتی گراد در تابستان می رسد. پایین ترین دمای مطلق در اردوباد به مقدار 33- درجه سانتی گراد و بالاترین دمای مطلق در جلفا به مقدار 46 درجه سانتی گراد ثبت شده است.

به طور کلی شمال و شرق کشور دارای آب و هوای نسبتا خشک و کوهستانی است، در حالی که منطقه جنوب شرقی آب و هوای مرطوب و ملایم تری دارد. منطقه ها غربی و شمالی و جنوبی شامل قره باغ و شمال شرقی جمهوری خودمختار نخجوان، دامنه کوه های قفقاز و ناحیه لنکران-آستارا و کوه های تالش بسیار مرطوب هستند.

کار و ویزای دانشجویی در آذربایجان

دانشجویان خارجی باید در سفارت آذربایجان در کشور خود برای ویزا درخواست دهند. مدارک مورد احتیاج برای ویزای آذربایجان دعوت نامه از طرف موسسه آموزشی، ضمانت مالی پرداخت شهریه و هزینه اقامت، یک قطعه عکس، گذرنامه دارای اعتبار، تکمیل فرم درخواست ویزا و پرداخت هزینه صدور ویزا است.

ویزای تحصیلی دانشجویان خارجی در آذربایجان شامل کل دوره آموزشی (دوره کارشناسی چهار سال، دوره کارشناسی ارشد دو سال و دوره دکتری سه سال) می گردد. ویزای تحصیلی باید برای هر سال تحصیلی تجدید گردد و دانشجو باید هر بار که به کشور خود می رود، به سفارت اطلاع دهد.

شرایط کار دانشجویی

آذربایجان از شرایط مالی نسبتا مناسبی برخوردار است و بازار کار مناسبی را برای دانشجویان فراهم کرده است تا دانشجویان شانس کار در حین تحصیل به صورت پاره وقت داشته باشند.

منبع: کجارو / mastersportal.com / studyabroad101.com / study-without-borders.com / edu.gov.az / masterstudies.com / educations.com / bursyab.com / iikss.com / legalmalekpour.com / fa.wikivoyage.org / imohajerat.com / topuniversities.com / grad.saorg.ir
انتشار: 27 فروردین 1401 بروزرسانی: 27 فروردین 1401 گردآورنده: namit.ir شناسه مطلب: 1942

به "راهنمای تحصیل در جمهوری آذربایجان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راهنمای تحصیل در جمهوری آذربایجان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید